Szukaj

Administracja chmurą + VPS

AWS, Azure, GCP, VMware, Hyper-V, Proxmox, OpenStack oraz Docker

Administracja chmurą + VPS

AWS, Azure, GCP, VMware, Hyper-V, Proxmox, OpenStack oraz Docker

Firma Hotkey404 specjalizuje się w zarządzaniu różnymi środowiskami zwirtualizowanymi w ramach chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej. Z powodzeniem konfigurujemy wirtualne serwery (VPS) przy użyciu różnych platform do wirtualizacji. Do narzędzi i usług, które wykorzystujemy do administracji chmurą i VPS, należą:

  1. Platformy chmurowe: takie jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP), które oferują różne usługi chmurowe, takie jak obliczenia, przechowywanie danych, sieci i bezpieczeństwo.

  2. Platformy do wirtualizacji: VMware, Hyper-V, Proxmox, OpenStack oraz Docker
  3. Narzędzia do automatyzacji: takie jak Ansible, Puppet i Chef, które pozwalają na automatyzację procesów zarządzania i konfiguracji zasobów chmurowych.

  4. Narzędzia monitorowania: takie jak Nagios, New Relic i Prometheus, które umożliwiają monitorowanie zasobów i wykrywanie problemów z wydajnością.

  5. Systemy kontroli wersji: takie jak Git, który umożliwia śledzenie zmian w kodzie i konfiguracji zasobów.

  6. Narzędzia do bezpieczeństwa: takie jak zintegrowane narzędzia do zarządzania identyfikacją i dostępem (IAM), usługi uwierzytelniania i autoryzacji, firewall i rozwiązania antywirusowe.

Administracja chmurą wymaga umiejętności, które posiadamy, w zakresie projektowania i konfigurowania zasobów chmurowych, wdrażania aplikacji i usług, zarządzania zasobami, monitorowania wydajności, automatyzacji i bezpieczeństwa.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Administracja chmurą to proces zarządzania infrastrukturą chmurową, która może obejmować zarządzanie zasobami, monitorowanie, skalowanie, automatyzację i bezpieczeństwo. Chmury obliczeniowe oferują wiele korzyści dla organizacji, takich jak elastyczność, wydajność i skalowalność, ale wymagają one również odpowiedniego zarządzania, aby zapewnić ich efektywne wykorzystanie i bezpieczeństwo.

Platformy chmurowe i do wirtualizacji
Amazon Web Services (AWS)
Microsoft Azure
Google Cloud Platform (GCP)
VMware
Hyper-V
Proxmox
OpenStack
Docker

Platformy chmurowe

i do wirtualizacji

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) to platforma chmurowa oferowana przez Amazon, która umożliwia użytkownikom przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych w chmurze. AWS oferuje wiele usług chmurowych, takich jak serwery wirtualne, bazy danych, magazyny danych, narzędzia do analityki, uczenia maszynowego, sieci i wiele innych. Kluczowe usługi oferowane przez Amazon Web Services to: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) - usługa umożliwiająca uruchamianie wirtualnych maszyn w chmurze, z różnymi opcjami systemów operacyjnych i aplikacji. Amazon Relational Database Service (RDS) - usługa baz danych w chmurze, która umożliwia użytkownikom przechowywanie i zarządzanie danymi w chmurze. Amazon Simple Storage Service (S3) - usługa przechowywania danych w chmurze, która umożliwia użytkownikom przechowywanie i zarządzanie plikami w chmurze. Amazon SageMaker - usługa uczenia maszynowego, która umożliwia użytkownikom tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego w chmurze. Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) - usługa umożliwiająca użytkownikom wdrażanie, skalowanie i zarządzanie kontenerami Docker w chmurze. Amazon CloudFront - usługa dostarczania treści, która umożliwia użytkownikom dostarczanie treści do użytkowników na całym świecie z wysoką wydajnością i niskim opóźnieniem. AWS oferuje również narzędzia do monitorowania, bezpieczeństwa i zarządzania zasobami, które pomagają użytkownikom w administracji i optymalizacji ich środowiska chmurowego. AWS oferuje elastyczny model płatności, który umożliwia użytkownikom płacenie tylko za wykorzystane zasoby. Użytkownicy mogą również wybrać między różnymi poziomami obsługi, w tym wsparciem technicznym i szkoleniami. W sumie Amazon Web Services oferuje wiele usług chmurowych, które umożliwiają organizacjom przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych w chmurze. Dzięki swojej elastyczności, skalowalności i różnorodnym funkcjom, AWS może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw o różnych potrzebach.

Microsoft Azure

Microsoft Azure to platforma chmurowa oferowana przez firmę Microsoft, która umożliwia użytkownikom przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych w chmurze. Azure oferuje wiele usług chmurowych, takich jak serwery wirtualne, bazy danych, magazyny danych, narzędzia do analityki, uczenia maszynowego, sieci i wiele innych. Kluczowe usługi oferowane przez Microsoft Azure to: Azure Virtual Machines - usługa umożliwiająca uruchamianie wirtualnych maszyn w chmurze, z różnymi opcjami systemów operacyjnych i aplikacji. Azure SQL Database - usługa baz danych w chmurze, która umożliwia użytkownikom przechowywanie i zarządzanie danymi w chmurze. Azure Blob Storage - usługa przechowywania danych w chmurze, która umożliwia użytkownikom przechowywanie i zarządzanie plikami w chmurze. Azure Machine Learning - usługa uczenia maszynowego, która umożliwia użytkownikom tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego w chmurze. Azure Kubernetes Service - usługa umożliwiająca użytkownikom wdrażanie, skalowanie i zarządzanie kontenerami Docker w chmurze. Azure Active Directory - usługa uwierzytelniania i zarządzania tożsamością, która umożliwia użytkownikom kontrolę dostępu do zasobów w chmurze. Azure oferuje również narzędzia do monitorowania, bezpieczeństwa i zarządzania zasobami, które pomagają użytkownikom w administracji i optymalizacji ich środowiska chmurowego. Azure oferuje elastyczny model płatności, który umożliwia użytkownikom płacenie tylko za wykorzystane zasoby. Użytkownicy mogą również wybrać między różnymi poziomami obsługi, w tym wsparciem technicznym i szkoleniami. W sumie Microsoft Azure oferuje wiele usług chmurowych, które umożliwiają organizacjom przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych w chmurze. Dzięki swojej elastyczności, skalowalności i różnorodnym funkcjom, Azure może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw o różnych potrzebach.

Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform (GCP) to platforma chmurowa oferowana przez firmę Google, która zapewnia szeroki zakres usług chmurowych dla przedsiębiorstw, takich jak przetwarzanie danych, przechowywanie danych, analizy danych, uczenie maszynowe, internet rzeczy, serwery i wiele innych. GCP umożliwia użytkownikom przechowywanie i przetwarzanie dużych ilości danych w chmurze, co może pomóc w zoptymalizowaniu procesów biznesowych i oszczędzaniu kosztów. GCP oferuje kilka kluczowych usług, w tym: Google Compute Engine - to usługa umożliwiająca wirtualizację serwerów, umożliwiająca użytkownikom uruchamianie i zarządzanie wirtualnymi maszynami w chmurze. Google Cloud Storage - to usługa przechowywania plików w chmurze, umożliwiająca użytkownikom przechowywanie i udostępnianie plików w chmurze. Google BigQuery - to usługa analityki danych, umożliwiająca użytkownikom wykonywanie zapytań i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Google Cloud AI Platform - to platforma do uczenia maszynowego, umożliwiająca użytkownikom tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego w chmurze. Google Kubernetes Engine - to usługa umożliwiająca użytkownikom zarządzanie i wdrażanie kontenerów Docker w chmurze. GCP oferuje także wiele innych usług, takich jak narzędzia do monitorowania, bezpieczeństwa i zarządzania zasobami, które pomagają użytkownikom w administracji i optymalizacji ich środowiska chmurowego. GCP oferuje elastyczny model płatności, który umożliwia użytkownikom płacenie tylko za wykorzystane zasoby. Użytkownicy mogą również wybrać między różnymi poziomami obsługi, w tym wsparciem technicznym i szkoleniami. GCP oferuje również bezpłatne konto próbne, które umożliwia użytkownikom wypróbowanie usług przed dokonaniem pełnego zakupu. W sumie Google Cloud Platform oferuje szeroki zakres usług chmurowych, które umożliwiają organizacjom przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych w chmurze. Dzięki swojej elastyczności, skalowalności i różnorodnym funkcjom, GCP może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw o różnych potrzebach

VMware

VMware to amerykańska firma specjalizująca się w wirtualizacji komputerów i serwerów oraz tworzeniu oprogramowania dla centrów danych i chmur prywatnych. VMware jest jednym z największych graczy na rynku wirtualizacji, oferując swoje rozwiązania dla zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm. VMware oferuje kilka produktów i rozwiązań, w tym: VMware vSphere - to platforma wirtualizacyjna, która umożliwia wirtualizację serwerów i urządzeń pamięci masowej, a także zarządzanie nimi za pomocą jednego interfejsu użytkownika. VMware Horizon - to platforma wirtualizacji desktopów, która umożliwia dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia, a także umożliwia wdrażanie wirtualnych pulpitu. VMware NSX - to platforma do wirtualizacji sieci, która umożliwia zarządzanie siecią za pomocą oprogramowania, a także umożliwia wdrażanie i zarządzanie wirtualnymi sieciami. VMware Cloud Foundation - to rozwiązanie umożliwiające łatwe i szybkie wdrażanie chmury prywatnej i publicznej oraz zarządzanie nią. VMware ma również wiele narzędzi i usług, które pomagają w administracji środowisk wirtualnych, takich jak narzędzia do monitorowania, zarządzania zasobami i bezpieczeństwa. VMware oferuje swoje rozwiązania w modelu licencjonowania, który obejmuje zarówno licencje na oprogramowanie, jak i wsparcie techniczne. Wirtualizacja serwerów i urządzeń pamięci masowej umożliwia znaczne zwiększenie wykorzystania sprzętu, dzięki czemu organizacje mogą oszczędzać na kosztach i zarządzać zasobami bardziej efektywnie. VMware jest uważany za lidera w dziedzinie wirtualizacji i oferuje wiele rozwiązań, które umożliwiają organizacjom zwiększenie wydajności, elastyczności i skalowalności ich środowisk IT.

Hyper-V

Hyper-V to platforma wirtualizacyjna firmy Microsoft, która umożliwia uruchamianie wielu wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze. Hyper-V jest częścią systemu operacyjnego Windows Server i może być używany do wirtualizacji serwerów, aplikacji i usług. Główne zalety Hyper-V to: Konsolidacja: Hyper-V umożliwia uruchamianie wielu wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze, co może przyczynić się do konsolidacji infrastruktury i zmniejszenia kosztów. Izolacja: każda wirtualna maszyna działa w oddzielnym środowisku, co zapewnia izolację aplikacji i usług od siebie nawzajem. Elastyczność: wirtualne maszyny mogą być łatwo skalowane i dostosowywane do potrzeb aplikacji i usług. Ochrona przed awariami: wirtualne maszyny mogą być łatwo przenoszone między fizycznymi serwerami w przypadku awarii lub konserwacji. Zarządzanie: Hyper-V jest łatwy do zarządzania dzięki konsoli zarządzania Hyper-V i narzędziom wiersza poleceń. Wady Hyper-V obejmują: Koszty licencji: Hyper-V wymaga licencji systemu operacyjnego Windows Server, co może zwiększyć koszty. Wymagania sprzętowe: Hyper-V wymaga wydajnego sprzętu, aby działać efektywnie, co może zwiększyć koszty. Wymagania techniczne: Hyper-V wymaga pewnej wiedzy technicznej, aby skonfigurować i zarządzać wirtualnymi maszynami. Podsumowując, Hyper-V to platforma wirtualizacyjna, która oferuje wiele korzyści, takie jak konsolidacja, izolacja, elastyczność i ochrona przed awariami, ale wymaga pewnej wiedzy technicznej i może zwiększyć koszty związane z licencjami i wymaganiami sprzętowymi.

Proxmox

Proxmox VE (Virtual Environment) to otwarte oprogramowanie do wirtualizacji, które pozwala na tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi (VM) oraz kontenerami. Proxmox VE opiera się na systemie operacyjnym Debian GNU/Linux i wykorzystuje hipernadzorcę KVM do pełnej wirtualizacji oraz LXC do wirtualizacji kontenerów. Oferuje interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej, który umożliwia łatwe zarządzanie środowiskiem wirtualizacji. Proxmox VE zawiera funkcje takie jak wysoka dostępność, migracja na żywo, klastrowanie oraz funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Obsługuje wiele systemów operacyjnych, w tym Linux, Windows i BSD. Proxmox VE również integruje się z popularnymi systemami przechowywania takimi jak Ceph, ZFS i GlusterFS, zapewniając użytkownikom elastyczne i skalowalne rozwiązania przechowywania danych. Proxmox VE jest często wykorzystywany przez firmy i organizacje, które potrzebują kosztowo efektywnego rozwiązania wirtualizacji, które jest łatwe w zarządzaniu i konfiguracji.

OpenStack

OpenStack to otwarty projekt oprogramowania do budowania chmury obliczeniowej, który oferuje infrastrukturę wirtualizacyjną, a także narzędzia do zarządzania siecią i pamięcią masową w celu zapewnienia elastycznego i skalowalnego rozwiązania do przechowywania danych i uruchamiania aplikacji. OpenStack składa się z kilku modułów, takich jak Nova (moduł do zarządzania maszynami wirtualnymi), Neutron (moduł do zarządzania siecią), Cinder (moduł do zarządzania pamięcią masową), Glance (moduł do zarządzania obrazami maszyn wirtualnych), Horizon (interfejs graficzny użytkownika) i wiele innych. OpenStack jest wysoce konfigurowalny i skalowalny, dzięki czemu można go dostosować do różnych potrzeb i wymagań biznesowych. OpenStack jest często wykorzystywany przez firmy, organizacje i instytucje akademickie, które potrzebują elastycznej i skalowalnej infrastruktury chmury obliczeniowej do uruchamiania aplikacji i przechowywania danych. OpenStack jest projektem open-source, co oznacza, że ​​jest dostępny dla wszystkich, a społeczność deweloperów i użytkowników aktywnie pracuje nad jego rozwijaniem i doskonaleniem.

Docker

Docker to narzędzie do wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego, które umożliwia uruchamianie aplikacji w izolowanych kontenerach. Pozwala to na uruchamianie aplikacji w sposób izolowany, co pozwala uniknąć problemów związanych z różnicami między środowiskami, na których uruchamiane są aplikacje. Każdy kontener Docker zawiera własny system plików, biblioteki i zależności, dzięki czemu aplikacja uruchomiona w kontenerze działa tak samo, jakby była uruchomiona na osobnym systemie operacyjnym. Docker umożliwia również szybkie i łatwe tworzenie, dystrybucję i wdrażanie aplikacji w kontenerach, co sprawia, że ​​jest popularnym narzędziem w branży IT. Docker jest często wykorzystywany w środowiskach deweloperskich i produkcyjnych do uruchamiania aplikacji, testowania i wdrażania oprogramowania. Poza tym, Docker oferuje również wiele narzędzi i bibliotek do automatyzacji procesów budowania, testowania i wdrażania aplikacji, takich jak Docker Compose, Docker Swarm czy Kubernetes.

Rozpocznij z nami współpracę, zadbamy o Bezpieczeństwo IT i efektywność środowiska informatycznego Twojego biznesu.

Projekt wystartował!

Monitorowanie i raportowanie Twojego serwera VoIP