Szukaj

Administracja Bazami Danych

Utrzymanie baz danych Microsoft SQL Server, Oracle, Galera, MySQL, MariaDB, PostgreSQL.

Administracja Bazami Danych

Microsoft SQL Server, Oracle, Galera, MySQL, MariaDB, PostgreSQL.

Nasi administratorzy baz danych (DBA) posiadają odpowiednie umiejętności techniczne, takie jak znajomość języków zapytań SQL, umiejętności programowania i znajomość narzędzi do zarządzania bazami danych.

Wśród zadań administratora baz danych, którymi się zajmiemy, znajdują się m.in. tworzenie i konfigurowanie baz danych, udzielanie uprawnień dostępu do danych, monitorowanie wydajności bazy danych, wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z danymi, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w przypadku awarii, a także planowanie i wdrażanie zmian w strukturze bazy danych.

Pomożemy Ci zarządzać istniejącym rozwiązaniem lub zaproponujemy jeden z istniejących systemów bazodanowych takich jak Microsoft SQL Server, Oracle, Galera, MySQL, MariaDB, PostgreSQL.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Administracja bazami danych to proces zarządzania bazą danych, który obejmuje jej tworzenie, modyfikowanie, udostępnianie i usuwanie.

Administracja baz danych obejmuje również kontrolę bezpieczeństwa, zapewnienie spójności danych oraz ich optymalizację pod kątem wydajności.

Popularne systemy bazodanowe:
Microsoft SQL Server
Oracle
Galera
MySQL
MariaDB
PostgreSQL

Popularne systemy

bazodanowe

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server to system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), rozwijany i dystrybuowany przez firmę Microsoft. SQL Server obsługuje wiele funkcjonalności, takich jak przechowywanie i zarządzanie danymi, wykonywanie zapytań, analizę danych, integrację z innymi systemami oraz bezpieczeństwo danych. SQL Server jest wykorzystywany przez organizacje do przechowywania i zarządzania dużymi ilościami danych, takimi jak dane transakcyjne, dane analityczne, dane biznesowe oraz dane internetowe. SQL Server oferuje wiele narzędzi i funkcjonalności, takich jak procedury składowane, transakcje, indeksowanie, replikacja, zarządzanie magazynowaniem danych i backupem. SQL Server umożliwia również integrację z innymi produktami Microsoft, takimi jak Excel, SharePoint czy Power BI, co umożliwia łatwe korzystanie z danych przechowywanych w bazie SQL Server w różnych aplikacjach. SQL Server jest dostępny w różnych edycjach, od darmowej wersji Express po wersje Enterprise i Datacenter, co pozwala na dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb organizacji.

Oracle

Oracle Database, zwana również Oracle RDBMS (Relational Database Management System), to system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) opracowany przez firmę Oracle Corporation. Oracle jest jednym z najpopularniejszych systemów bazodanowych na świecie i jest szeroko stosowany w dużych organizacjach, które potrzebują skutecznego i wydajnego sposobu zarządzania swoimi danymi. Oracle oferuje wiele funkcjonalności, takich jak wysoka wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i dostępność. W systemie baz danych Oracle dane są przechowywane w tabelach relacyjnych, a język SQL (Structured Query Language) jest używany do manipulowania danymi. Oracle oferuje również narzędzia do administracji bazami danych, takie jak Oracle Enterprise Manager, które umożliwiają łatwe zarządzanie bazą danych. Oracle jest wykorzystywany przez organizacje do przechowywania i zarządzania dużymi ilościami danych, takimi jak dane transakcyjne, dane analityczne, dane biznesowe oraz dane internetowe. Oracle oferuje również funkcje analizy danych, takie jak OLAP (Online Analytical Processing) i data mining, co umożliwia organizacjom uzyskanie wartościowych wskazówek z danych przechowywanych w bazie danych. Oracle oferuje wiele różnych edycji, w tym Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Enterprise Edition i Oracle Database Express Edition. Każda z tych edycji ma swoje własne cechy i ograniczenia, co umożliwia organizacjom dostosowanie rozwiązania do swoich indywidualnych potrzeb.

Galera

Galera Cluster to otwartoźródłowy system bazy danych, który oferuje replikację multimaster dla systemów zarządzania bazą danych MySQL lub MariaDB. Galera Cluster wykorzystuje technologię replikacji wsadowej, która zapewnia synchronizację danych między węzłami klastra, a tym samym zwiększa dostępność i odporność na awarie. Galera Cluster wykorzystuje mechanizm zatwierdzania wielowęzłowego (multi-master), który umożliwia zapisywanie i odczytywanie danych z dowolnego węzła w klastrze, a zmiany są synchronizowane między wszystkimi węzłami. Galera Cluster oferuje również możliwość automatycznego przywracania węzła w przypadku awarii, co pozwala na szybkie przywrócenie usługi. Galera Cluster może być stosowany do różnych zastosowań, takich jak przechowywanie danych internetowych, systemów CRM, systemów e-commerce i innych zastosowań biznesowych. Galera Cluster może być również wykorzystywany w systemach rozproszonych, które wymagają synchronizacji danych między wieloma węzłami. Galera Cluster jest dostępna w różnych wersjach, w tym wersji Open Source, wersji komercyjnej oferowanej przez MariaDB Corporation oraz wersji w chmurze oferowanej przez kilka firm hostingowych.

MySQL

MySQL to otwartoźródłowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który został opracowany i jest dystrybuowany przez firmę Oracle Corporation. MySQL jest jednym z najpopularniejszych systemów bazodanowych na świecie i jest szeroko stosowany przez organizacje, które potrzebują wydajnego, skalowalnego i łatwego w użyciu systemu zarządzania danymi. MySQL obsługuje wiele funkcjonalności, takich jak przechowywanie i zarządzanie danymi, wykonywanie zapytań, integrację z innymi systemami i bezpieczeństwo danych. MySQL jest również bardzo wydajny i łatwy w użyciu, co czyni go popularnym wyborem dla organizacji różnych rozmiarów i branż. MySQL obsługuje wiele języków programowania, takich jak PHP, Java, Python i C++, co umożliwia łatwe korzystanie z bazy danych w różnych aplikacjach. MySQL oferuje również narzędzia do administracji bazami danych, takie jak MySQL Workbench, które umożliwiają łatwe zarządzanie bazą danych. MySQL jest wykorzystywany przez organizacje do przechowywania i zarządzania różnymi typami danych, takimi jak dane transakcyjne, dane analityczne, dane biznesowe i dane internetowe. MySQL oferuje również funkcje analizy danych, takie jak OLAP (Online Analytical Processing) i data mining, co umożliwia organizacjom uzyskanie wartościowych wskazówek z danych przechowywanych w bazie danych. MySQL jest dostępny w różnych edycjach, w tym wersji Open Source oraz wersji komercyjnej oferowanej przez firmę Oracle. MySQL jest również dostępny w chmurze, co umożliwia łatwe korzystanie z bazy danych bez konieczności instalowania i konfigurowania oprogramowania lokalnie.

MariaDB

MariaDB to otwartoźródłowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który został opracowany jako fork MySQL w 2009 roku po tym, jak MySQL został przejęty przez firmę Oracle. MariaDB oferuje pełną zgodność z MySQL i jest uważany za bardziej otwartą i elastyczną alternatywę dla MySQL. MariaDB oferuje wiele funkcjonalności, takich jak przechowywanie i zarządzanie danymi, wykonywanie zapytań, bezpieczeństwo danych i replikacja danych. MariaDB oferuje również wiele dodatkowych funkcji, takich jak obsługa JSON, przechowywanie danych w kolumnach i wiele innych. MariaDB jest również bardzo wydajny i skalowalny, co czyni go idealnym wyborem dla organizacji różnych rozmiarów i branż. MariaDB obsługuje wiele języków programowania, takich jak PHP, Java, Python i C++, co umożliwia łatwe korzystanie z bazy danych w różnych aplikacjach. MariaDB oferuje również narzędzia do administracji bazami danych, takie jak MariaDB MaxScale, który umożliwia łatwe zarządzanie bazą danych. MariaDB jest wykorzystywany przez organizacje do przechowywania i zarządzania różnymi typami danych, takimi jak dane transakcyjne, dane analityczne, dane biznesowe i dane internetowe. MariaDB oferuje również funkcje analizy danych, takie jak OLAP (Online Analytical Processing) i data mining, co umożliwia organizacjom uzyskanie wartościowych wskazówek z danych przechowywanych w bazie danych. MariaDB jest dostępny w różnych edycjach, w tym wersji Open Source oraz wersji komercyjnej oferowanej przez firmę MariaDB Corporation. MariaDB jest również dostępny w chmurze, co umożliwia łatwe korzystanie z bazy danych bez konieczności instalowania i konfigurowania oprogramowania lokalnie.

PostgreSQL

PostgreSQL to otwartoźródłowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który został opracowany w 1986 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. PostgreSQL oferuje wiele funkcjonalności, takich jak przechowywanie i zarządzanie danymi, wykonywanie zapytań, bezpieczeństwo danych i replikacja danych. PostgreSQL jest uważany za jedną z najbardziej zaawansowanych baz danych, oferującą wydajność, skalowalność i elastyczność. PostgreSQL obsługuje wiele języków programowania, takich jak Python, Java, C++, Perl i Ruby, co umożliwia łatwe korzystanie z bazy danych w różnych aplikacjach. PostgreSQL oferuje również narzędzia do administracji bazami danych, takie jak pgAdmin, które umożliwiają łatwe zarządzanie bazą danych. PostgreSQL oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak obsługa transakcji, widoków, indeksów, funkcji składowanych, trójwymiarowych danych geoprzestrzennych, pełnotekstowej wyszukiwarki oraz możliwość zdefiniowania własnych typów danych i operacji na nich. PostgreSQL oferuje również wiele funkcji bezpieczeństwa, takich jak autentykacja, szyfrowanie, zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu do danych. PostgreSQL jest wykorzystywany przez organizacje do przechowywania i zarządzania różnymi typami danych, takimi jak dane transakcyjne, dane analityczne, dane biznesowe i dane internetowe. PostgreSQL oferuje również funkcje analizy danych, takie jak OLAP (Online Analytical Processing) i data mining, co umożliwia organizacjom uzyskanie wartościowych wskazówek z danych przechowywanych w bazie danych. PostgreSQL jest dostępny jako wolne oprogramowanie na zasadach licencji PostgreSQL, co oznacza, że jest dostępny za darmo i może być wykorzystywany bezpłatnie. PostgreSQL jest również dostępny w chmurze, co umożliwia łatwe korzystanie z bazy danych bez konieczności instalowania i konfigurowania oprogramowania lokalnie.

Rozpocznij z nami współpracę, zadbamy o Bezpieczeństwo IT i efektywność środowiska informatycznego Twojego biznesu.

Projekt wystartował!

Monitorowanie i raportowanie Twojego serwera VoIP