Szukaj

Kontrola dostępu (PAM)

Zabezpiecz się przed nieuprawnionym dostępem

Kontrola dostępu (PAM)

Zabezpiecz się przed nieuprawnionym dostępem

PAM zapewnia zabezpieczenie przed niepożądanym wykorzystaniem uprawnień uprzywilejowanych użytkowników, a także zapobiega zagrożeniom ze strony cyberprzestępców, którzy mogą próbować uzyskać dostęp do systemów poprzez przechwycenie i wykorzystanie uprawnień uprzywilejowanych użytkowników.

Narzędzia PAM umożliwiają identyfikację i kontrolowanie dostępu do uprzywilejowanych kont w organizacji, a także zapewnienie monitorowania działań użytkowników w systemach. Dzięki temu narzędziu, organizacje mogą:

  • Zarządzać i kontrolować dostęp do uprzywilejowanych kont w organizacji
  • Ustalać polityki bezpieczeństwa i kontrolować ich przestrzeganie
  • Monitorować aktywność użytkowników, w tym próby uzyskania dostępu do krytycznych systemów i aplikacji
  • Automatycznie blokować i rejestrować podejrzane działania użytkowników
  • Zwiększyć bezpieczeństwo organizacji i zapobiegać wyciekom danych.

Chętnie pomożemy Twojej firmie w kontrolowaniu dostępu do Twoich danych

Kontrola dostępu (PAM – Privileged Access Management) to zbiór narzędzi, które pozwalają na kontrolowanie dostępu do uprzywilejowanych kont w organizacji. Te uprawnienia obejmują dostęp do krytycznych systemów, aplikacji, baz danych i innych zasobów, które są kluczowe dla działania organizacji.

Narzędzia PAM są ważnym elementem strategii bezpieczeństwa dla organizacji, które chcą zabezpieczyć swoje krytyczne zasoby i uniknąć niepożądanych wycieków danych.

Popularne oprogramowanie PAM
Senhasegura
Delinea

Popularne usługi

w środowiskach serwerowych Linux

Senhasegura

Senhasegura to narzędzie PAM (Privileged Access Management), które zapewnia ochronę przed zagrożeniami związanymi z nieuprawnionym dostępem do kont uprzywilejowanych. Rozwiązanie to umożliwia kontrolę dostępu do uprzywilejowanych kont, a także monitorowanie aktywności użytkowników w celu wykrywania podejrzanych działań. Senhasegura zapewnia zintegrowane rozwiązania PAM, które obejmują: Zarządzanie hasłami - umożliwia bezpieczne zarządzanie hasłami dla kont uprzywilejowanych, w tym rotację haseł, generowanie haseł, a także integrację z systemami zarządzania hasełami. Kontrola dostępu - umożliwia kontrolę dostępu do kont uprzywilejowanych, a także zapewnienie bezpieczeństwa poprzez udzielanie uprawnień tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Monitorowanie aktywności - umożliwia monitorowanie aktywności użytkowników, w tym rejestrację działań i wykrywanie podejrzanych zachowań, które mogą wskazywać na próby nieuprawnionego dostępu. Analiza zdarzeń - umożliwia przeprowadzenie analizy zdarzeń w celu wykrycia niepożądanych działań i podejrzanych aktywności. Senhasegura oferuje również integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa, takimi jak SIEM (Security Information and Event Management) oraz wsparcie dla różnych platform, w tym systemów Windows, Linux i macOS. Dzięki Senhasegura organizacje mogą zwiększyć bezpieczeństwo swoich zasobów i uniknąć zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do kont uprzywilejowanych.

Delinea

Delinea to narzędzie PAM (Privileged Access Management) zaprojektowane do zarządzania uprawnieniami uprzywilejowanych kont w organizacji. Rozwiązanie to umożliwia kontrolowanie dostępu do krytycznych zasobów i aplikacji, a także monitorowanie aktywności użytkowników w celu wykrycia podejrzanych działań. Delinea zapewnia szereg funkcji, w tym: Zarządzanie hasłami - umożliwia bezpieczne zarządzanie hasłami dla kont uprzywilejowanych, w tym rotację haseł, generowanie haseł, a także integrację z systemami zarządzania hasełami. Kontrola dostępu - umożliwia kontrolowanie dostępu do kont uprzywilejowanych, a także zapewnienie bezpieczeństwa poprzez udzielanie uprawnień tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Audytowanie działań - umożliwia rejestrowanie działań użytkowników, w tym logowanie, wylogowanie, zmiany ustawień, a także dostęp do zasobów. Automatyzacja procesów - umożliwia automatyzację procesów związanych z zarządzaniem uprawnieniami uprzywilejowanych kont, takich jak rotacja haseł i zarządzanie uprawnieniami. Delinea oferuje również integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa, takimi jak SIEM (Security Information and Event Management) oraz wsparcie dla różnych platform, w tym systemów Windows, Linux i macOS. Dzięki Delinea organizacje mogą zwiększyć bezpieczeństwo swoich zasobów i uniknąć zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do kont uprzywilejowanych.

Usługi powiązane

z kontrolowaniem dostępu do danych

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie, modyfikacja, usuwanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień w usłudze Microsoft Active Directory.

Odtwarzanie po awarii

Przywrócenie systemu i usług IT po awarii serwerowni, fizycznym uszkodzeniu serwera, problemach po aktualizacjach lub włamaniu. Budujemy rozwiązania Backup-u oraz migrujemy systemy do środowisk zwirtualizowanych.

Audyt konfiguracji IT

Weryfikacja poprawności działania i bezpieczeństwa uruchomionych aplikacji i usług na systemach serwerowych w firmie działających lokalnie i w strefie DMZ.

Rozpocznij z nami współpracę, zadbamy o Bezpieczeństwo IT i efektywność środowiska informatycznego Twojego biznesu.

Projekt wystartował!

Monitorowanie i raportowanie Twojego serwera VoIP