Szukaj

Budowa Infrastruktury IT

Instalacja, konfiguracja, pośrednictwo sprzedaży

Budowa Infrastruktury IT

Instalacja, konfiguracja, pośrednictwo sprzedaży

Budowa infrastruktury IT to proces projektowania i wdrażania systemów informatycznych, które są niezbędne do działania organizacji. Infrastruktura IT obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieci, serwery i przechowywanie danych.

Proces budowy infrastruktury IT obejmuje kilka kroków: 

  1. Planowanie: cele projektu, wymagania dotyczące infrastruktury IT, plan finansowy oraz harmonogram prac.

  2. Projektowanie: specyfikacja sprzętu, oprogramowania, sieci i serwerów.

  3. Implementacja: instalacja i konfiguracja

  4. Testowanie: sprawdzenie czy system działa poprawnie i spełnia wymagania.

  5. Wdrożenie: po otrzymaniu zgody na użycie systemu, wdraża się go w organizacji.

  6. Monitorowanie i utrzymanie: wykrywanie i usuwanie zagrożeń i awarii oraz dokonywanie aktualizacji.

Usługi:

Planowanie
Projektowanie
Implementacja
Testowanie
Wdrożenie
Monitorowanie
Utrzymanie

Hotkey404 to firma informatyczna, która świadczy kompleksowe usługi IT (Outsourcing IT) na terenie całej Polski.  Wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji  i utrzymania systemów opartych o rozwiązania różnych dostawców sprzętu i oprogramowania gwarantuje satysfakcję z naszych usług. Zapewniamy pełne wsparcie w projektowaniu, wdrażaniu i administracji infrastruktury serwerowej i sieciowej dla firm ze szczególnym położeniem nacisku na  niezawodność i bezpieczeństwo.

Zaprojektujemy i zbudujemy dla Państwa niezbędną infrastrukturę do realizacji celów biznesowych.

Na etapie planowania określimy wspólnie cele projektu i wstępne wymagania. Przedstawimy plan finansowy oraz harmonogram prac. W ramach projektu zaproponujemy specyfikację sprzętu, która spełni wymagania wydajnościowe i operacyjne. Zaproponujemy rozwiązania dotyczące ochrony sieci i pozostałych zabezpieczeń.

Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz systemu operacyjnego: Pomożemy dobrać sprzęt oraz odpowiednią wersję systemu operacyjnego. Zainstalujemy i skonfigurujemy system.

Konfiguracja zabezpieczeń: Ustawimy odpowiednie polityki zabezpieczeń, stworzymy i będziemy zarządzać certyfikatami, a także zainstalujemy systemy antywirusowe i inne narzędzia zabezpieczające.

Kompleksowo przetestujemy system i dostarczymy wersję testową do sprawdzenia czy spełnia Państwa wymagania. Po uzyskaniu zgody wdrożymy system w organizacji

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami: Utworzymy lub zmigrujemy konta użytkowników. Nadamy uprawnienia dostępu do zasobów sieciowych. Będziemy zarządzać hasłami i grupami użytkowników.

Zarządzanie zasobami sieciowymi: Będziemy zarządzać udziałami sieciowymi, drukarkami, plikami i folderami.

Monitorowanie systemu i aplikacji: Zapewnimy ciągły monitoring wydajności systemu i aplikacji. Będziemy diagnozować i rozwiązywać problemy, a także tworzyć raporty dotyczące wykorzystania zasobów i wydajności systemu.

Konserwacja i utrzymanie systemu: Będziemy dbać o regularne aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych i wykonywać przywracanie systemu w przypadku awarii, a także przeprowadzać regularne przeglądy i testy w celu zapewnienia optymalnej wydajności i stabilności systemu.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Usługi związane

z budową infrastruktury IT

Planowanie

Planowanie infrastruktury IT jest kluczowym etapem w procesie budowy systemów informatycznych. W celu zaplanowania infrastruktury IT, należy wziąć pod uwagę kilka czynników: Wymagania biznesowe: na początku należy określić, jakie cele biznesowe musi spełnić infrastruktura IT. To, co jest niezbędne dla jednej organizacji, może być niepotrzebne dla innej. Dlatego warto przeanalizować wymagania biznesowe i dostosować infrastrukturę IT do nich. Budżet: planowanie infrastruktury IT musi być zgodne z dostępnym budżetem. Dlatego warto przeprowadzić dokładne kosztorysowanie i wybrać elementy infrastruktury, które są najbardziej niezbędne dla organizacji. Skalowalność: infrastruktura IT powinna być skalowalna, czyli powinna umożliwiać łatwe zwiększenie lub zmniejszenie mocy obliczeniowej, przechowywania danych lub przepustowości sieci w zależności od potrzeb. Bezpieczeństwo: infrastruktura IT musi być zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie danych i sieci. Wymaga to zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak firewall, antywirusy, szyfrowanie danych, autoryzacja dostępu, itp. Wsparcie techniczne: przed wyborem konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych, warto upewnić się, że firma oferująca te rozwiązania zapewnia odpowiednie wsparcie techniczne oraz że w organizacji znajduje się personel zdolny do obsługi i utrzymania infrastruktury IT. Ważne jest, aby planowanie infrastruktury IT było przeprowadzone z myślą o długoterminowej perspektywie, a także z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb organizacji. Planowanie to nie tylko określenie co jest potrzebne dzisiaj, ale też przewidywanie, co będzie potrzebne w przyszłości.

Projektowanie

Projektowanie infrastruktury IT jest kolejnym ważnym etapem w budowie systemów informatycznych. W procesie projektowania infrastruktury IT, należy uwzględnić następujące elementy: Wymagania biznesowe: w oparciu o wymagania biznesowe określone na etapie planowania, należy opracować projekt infrastruktury IT, który spełni wymagania organizacji. Wybór odpowiednich technologii: na podstawie wymagań biznesowych należy wybrać odpowiednie technologie, sprzęt i oprogramowanie, które pozwolą na realizację celów organizacji. Architektura systemów: architektura systemów to sposób, w jaki elementy infrastruktury IT są połączone i współpracują ze sobą. Należy zaprojektować architekturę systemów, która pozwoli na osiągnięcie celów organizacji. Wybór dostawców: w oparciu o wymagania biznesowe i wybór odpowiednich technologii, należy wybrać dostawców sprzętu, oprogramowania i usług, którzy spełnią wymagania organizacji. Projektowanie sieci: sieć jest jednym z kluczowych elementów infrastruktury IT, dlatego należy zaprojektować sieć, która pozwoli na bezpieczny i wydajny przepływ danych. Projektowanie rozwiązań bezpieczeństwa: należy zaprojektować rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak zapory ogniowe, antywirusy, szyfrowanie danych, autoryzacja dostępu, itp., które zapewnią ochronę danych i sieci. Dokumentacja projektu: ważnym elementem projektowania infrastruktury IT jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na późniejsze zarządzanie i utrzymanie infrastruktury IT. Ważne jest, aby projektowanie infrastruktury IT było przeprowadzone w sposób staranny i zgodny z wymaganiami organizacji. Projektowanie to powinno uwzględniać zarówno wymagania biznesowe, jak i aspekty techniczne, takie jak wybór odpowiednich technologii, architekturę systemów oraz bezpieczeństwo.

Implementacja

Implementacja infrastruktury IT to proces techniczny, który polega na zainstalowaniu i skonfigurowaniu sprzętu, oprogramowania oraz sieci, aby zapewnić działanie infrastruktury IT w sposób efektywny i bezpieczny. Proces ten wymaga dogłębnej wiedzy technicznej oraz doświadczenia w instalacji i konfiguracji systemów informatycznych. Instalacja i konfiguracja sprzętu: należy zainstalować i skonfigurować serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe oraz inne komponenty infrastruktury IT. Należy upewnić się, że wszystkie komponenty działają poprawnie i są zgodne ze specyfikacjami technicznymi. Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych: po zainstalowaniu sprzętu, należy zainstalować i skonfigurować system operacyjny na każdym urządzeniu. Należy wykonać uaktualnienia systemu operacyjnego i zainstalować niezbędne narzędzia do zarządzania systemem. Konfiguracja sieci: należy skonfigurować sieć, aby zapewnić poprawną komunikację między urządzeniami. Należy zainstalować i skonfigurować serwery DHCP, DNS oraz routery. W przypadku większych sieci, warto zastosować technologie VLAN oraz wydzielić podsieci. Instalacja i konfiguracja oprogramowania: po skonfigurowaniu sprzętu i sieci, należy zainstalować oprogramowanie, takie jak bazy danych, serwery aplikacji, serwery pocztowe, serwery plików, itp. Należy upewnić się, że oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami organizacji. Konfiguracja zabezpieczeń: należy skonfigurować zabezpieczenia, takie jak firewalle, systemy antywirusowe, szyfrowanie, autoryzacja dostępu do zasobów, itp. Należy upewnić się, że zabezpieczenia są skonfigurowane zgodnie z wymaganiami organizacji.

Testowanie

Testowanie infrastruktury IT to proces sprawdzania, czy elementy infrastruktury IT, takie jak serwery, sieci, bazy danych, systemy operacyjne, aplikacje i inne, działają zgodnie z oczekiwaniami i są w stanie obsłużyć wymagane obciążenia i zadania. Testowanie infrastruktury IT jest istotne, ponieważ infrastruktura IT jest podstawą dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji i usług. Wadliwa infrastruktura może prowadzić do poważnych problemów, takich jak spowolnienia, awarie i przerwy w działaniu usług, co może mieć negatywny wpływ na biznes. Proces testowania infrastruktury IT obejmuje wiele różnych rodzajów testów, takich jak testy wydajności, testy stabilności, testy bezpieczeństwa, testy skalowalności i wiele innych. Każdy z tych testów ma na celu sprawdzenie różnych aspektów infrastruktury IT i zapewnienie, że spełnia ona określone wymagania. Podczas testowania infrastruktury IT ważne jest, aby korzystać z odpowiedniego narzędzia i podejść. Często wykorzystuje się narzędzia do automatyzacji testów, aby usprawnić proces testowania i zapewnić powtarzalność wyników. Ważne jest również, aby zapewnić odpowiednie środowisko testowe, które odzwierciedla produkcję, aby wyniki testów były jak najbardziej realistyczne. Warto pamiętać, że testowanie infrastruktury IT to proces ciągły, który powinien być wykonywany regularnie, aby zapewnić, że infrastruktura IT działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia wymagania biznesowe.

Monitorowanie

Monitorowanie infrastruktury IT to proces zbierania, analizowania i prezentowania danych dotyczących wydajności, dostępności i bezpieczeństwa elementów infrastruktury IT, takich jak serwery, sieci, bazy danych, systemy operacyjne, aplikacje i inne. Celem monitorowania infrastruktury IT jest zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury i wykrycie potencjalnych problemów lub awarii, zanim wpłyną one na użytkowników końcowych. Dzięki monitorowaniu infrastruktury IT można szybko reagować na problemy i zapobiegać przerwom w działaniu usług. Proces monitorowania infrastruktury IT obejmuje zbieranie i analizowanie różnych rodzajów danych, takich jak parametry wydajności, zużycie zasobów, ilość ruchu sieciowego, dostępność usług i wiele innych. Dane te są następnie prezentowane w formie wykresów, tabel i innych raportów, które umożliwiają administratorom IT i inżynierom monitorowanie wydajności i dostępności infrastruktury IT. Aby skutecznie monitorować infrastrukturę IT, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi i rozwiązań, takich jak systemy monitorowania wydajności, narzędzia do monitorowania sieci, systemy zarządzania zdarzeniami i wiele innych. Warto także stosować automatyzację w procesie monitorowania, aby zminimalizować czas potrzebny na analizę danych i reakcję na problemy. Monitorowanie infrastruktury IT powinno być procesem ciągłym, który odbywa się na bieżąco, aby zapewnić prawidłowe działanie infrastruktury IT i minimalizować czas przestoju lub przerw w działaniu usług.

Utrzymanie

Utrzymanie infrastruktury IT to proces utrzymywania, aktualizowania i naprawiania elementów infrastruktury IT, takich jak serwery, sieci, bazy danych, systemy operacyjne, aplikacje i inne, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i wydajność. Celem utrzymania infrastruktury IT jest zapewnienie, że elementy infrastruktury IT są w dobrym stanie technicznym, zgodne z wymaganiami użytkowników i biznesu oraz spełniają wymagania bezpieczeństwa i regulacji. Proces utrzymania infrastruktury IT obejmuje wiele różnych działań, takich jak regularne aktualizacje oprogramowania i sterowników, wykonywanie kopii zapasowych danych, przeprowadzanie testów wydajności, analiza dzienników zdarzeń, wykrywanie i usuwanie wirusów i innych zagrożeń, a także wiele innych. Utrzymanie infrastruktury IT wymaga odpowiednich narzędzi i rozwiązań, takich jak systemy zarządzania aktualizacjami, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, oprogramowanie antywirusowe i wiele innych. Ważnym elementem utrzymania infrastruktury IT jest również przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji, takich jak szyfrowanie danych, wdrażanie zasad dostępu i autoryzacji, regularne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i wiele innych. Utrzymanie infrastruktury IT powinno być procesem ciągłym, który odbywa się na bieżąco, aby zapewnić prawidłowe działanie infrastruktury IT i minimalizować czas przestoju lub przerw w działaniu usług.

Inne usługi powiązane

z budową infrastruktury IT

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie, modyfikacja, usuwanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień w usłudze Microsoft Active Directory.

Odtwarzanie po awarii

Przywrócenie systemu i usług IT po awarii serwerowni, fizycznym uszkodzeniu serwera, problemach po aktualizacjach lub włamaniu. Budujemy rozwiązania Backup-u oraz migrujemy systemy do środowisk zwirtualizowanych.

Audyt konfiguracji IT

Weryfikacja poprawności działania i bezpieczeństwa uruchomionych aplikacji i usług na systemach serwerowych w firmie działających lokalnie i w strefie DMZ.

Rozpocznij z nami współpracę, zadbamy o Bezpieczeństwo IT i efektywność środowiska informatycznego Twojego biznesu.

Projekt wystartował!

Monitorowanie i raportowanie Twojego serwera VoIP