Szukaj

Administracja Systemami Operacyjnymi Windows

Microsoft Windows Server

Administracja Systemami Operacyjnymi Windows

Microsoft Windows Server

Administracja Systemami Microsoft Windows Server to zadanie polegające na zarządzaniu, konfigurowaniu i utrzymywaniu infrastruktury serwerowej opartej na systemie operacyjnym Windows Server. Administracja ta zapewnia prawidłowe działanie systemu, usług i aplikacji, które na nim działają, oraz na zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych.

 

Wykonujemy instalację i konfigurację systemu operacyjnego oraz konfigurację zabezpieczeń. Zarządzamy użytkownikami i uprawnieniami oraz zasobami sieciowymi. Monitorujemy system i aplikacje. Dokonujemy regularnych przeglądów i aktualizacji i dbamy o kopie zapasowe.

Technologie i usługi:

DNS, RDS
VPN, DHCP
RADIUS
MS SQL, WWW
Certyfikaty
Wirtualizacja
Active Directory
Serwer wydruku
Windows Deployment Services

Hotkey404 to firma informatyczna, która świadczy kompleksowe usługi IT (Outsourcing IT) na terenie całej Polski.  Wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji  i utrzymania systemów opartych o rozwiązania firmy Microsoft gwarantuje satysfakcję z naszych usług. Zapewniamy pełne wsparcie w projektowaniu, wdrażaniu i administracji infrastruktury serwerowej i sieciowej dla firm ze szczególnym położeniem nacisku na  niezawodność i bezpieczeństwo.

Do podstawowych zadań administracyjnych w opiece nad systemami operacyjnymi Windows należą:

Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego: Pomożemy dobrać sprzęt oraz odpowiednią wersję systemu operacyjnego. Zainstalujemy i skonfigurujemy system.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami: Utworzymy lub zmigrujemy konta użytkowników. Nadamy uprawnienia dostępu do zasobów sieciowych. Będziemy zarządzać hasłami i grupami użytkowników.

Konfiguracja zabezpieczeń: Ustawimy odpowiednie polityki zabezpieczeń, stworzymy i będziemy zarządzać certyfikatami, a także zainstalujemy systemy antywirusowe i inne narzędzia zabezpieczające.

Zarządzanie zasobami sieciowymi: Będziemy zarządzać udziałami sieciowymi, drukarkami, plikami i folderami.

Monitorowanie systemu i aplikacji: Zapewnimy ciągły monitoring wydajności systemu i aplikacji. Będziemy diagnozować i rozwiązywać problemy, a także tworzyć raporty dotyczące wykorzystania zasobów i wydajności systemu.

Konserwacja i utrzymanie systemu: Będziemy dbać o regularne aktualizacje oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych i wykonywać przywracanie systemu w przypadku awarii, a także przeprowadzać regularne przeglądy i testy w celu zapewnienia optymalnej wydajności i stabilności systemu.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Popularne usługi i technologie

w środowiskach serwerowych Windows

Wirtualizacja Hyper-V, Proxmox

Wirtualizacja to technologia, która umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym serwerze. Dzięki temu można lepiej wykorzystać zasoby sprzętowe oraz zwiększyć elastyczność i skalowalność infrastruktury. Dwa popularne systemy wirtualizacji to Hyper-V od Microsoft i Proxmox VE. Hyper-V jest częścią systemu Windows Server i umożliwia wirtualizację systemów Windows oraz innych systemów operacyjnych, takich jak Linux, BSD. Proxmox VE to otwarte oprogramowanie do wirtualizacji oparte na Linuksie. Oferuje ono wiele zaawansowanych funkcji, takich jak klastrowanie, migracja w czasie rzeczywistym, automatyczne skalowanie oraz wsparcie dla kontenerów LXC. Proxmox VE obsługuje zarówno wirtualizację systemów Linux, jak i Windows, co umożliwia uruchamianie różnych aplikacji na jednym fizycznym serwerze.

Windows Deployment Services

Windows Deployment Services (WDS) to usługa pozwalająca na zdalne instalowanie systemu Windows na wielu komputerach w sieci jednocześnie. Dzięki WDS, administrator może stworzyć obraz systemu Windows i udostępnić go w sieci, a następnie instalować go na wielu komputerach bez potrzeby fizycznej interwencji na każdym z nich. WDS wykorzystuje protokół PXE (Preboot Execution Environment), który umożliwia uruchomienie komputera z sieci, bez potrzeby posiadania lokalnego nośnika startowego. WDS oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak tworzenie różnych wersji obrazów systemu Windows, tworzenie odpowiedzi sieciowych (unattended answer files) pozwalających na automatyczną instalację systemu, klonowanie dysków i wiele innych. WDS jest szczególnie przydatne dla dużych organizacji, które muszą instalować systemy operacyjne na wielu komputerach, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić proces instalacji.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) to protokół sieciowy i usługa autoryzacji, uwierzytelniania i rozliczania użytkowników, którzy próbują się zalogować do sieci lub korzystać z usług sieciowych. RADIUS umożliwia stosowanie różnych metod uwierzytelnienia, takich jak hasła, klucze RSA, tokeny jednorazowe, certyfikaty i wiele innych. RADIUS pozwala również na konfigurowanie polityk dostępu dla różnych użytkowników lub grup użytkowników, w tym określanie poziomów dostępu, limitów czasowych i wiele innych.

DNS

DNS to skrót od angielskiego terminu Domain Name System. Jest to system służący do tłumaczenia nazw domenowych na adresy IP Windows oferuje wbudowaną usługę DNS, która jest nazywana "Client for Microsoft Networks". Ta usługa jest zwykle włączona domyślnie i umożliwia Twojemu komputerowi korzystanie z serwerów DNS

Active Directory

Active Directory to usługa katalogowa służąca do zarządzania użytkownikami, komputerami i innymi zasobami w sieci Windows. Dzięki Active Directory, administrator może centralnie zarządzać kontami użytkowników, grupami, uprawnieniami, a także innymi elementami infrastruktury sieciowej, takimi jak drukarki, serwery plików, serwery aplikacji, czy serwery DNS. Active Directory opiera się na modelu klient-serwer, w którym kontrolery domeny (Domain Controllers) pełnią rolę serwerów, a komputery i urządzenia klientów korzystają z usług dostarczanych przez te kontrolery. Dzięki Active Directory administrator może automatyzować wiele zadań związanych z zarządzaniem użytkownikami i zasobami w sieci Windows. Może także kontrolować dostęp użytkowników do różnych zasobów na podstawie polityk bezpieczeństwa. Active Directory jest często wykorzystywany w dużych organizacjach i przedsiębiorstwach, gdzie konieczne jest efektywne zarządzanie infrastrukturą sieciową.

Serwer wydruku

Serwer wydruku w systemie Windows to komputer, który umożliwia innym urządzeniom w sieci korzystanie z drukarki podłączonej do tego serwera. Serwer wydruku działa jako pośrednik pomiędzy drukarką a innymi urządzeniami w sieci i może oferować różne funkcje, takie jak kontrolę kolejki drukowania, monitorowanie wydruków, czy udostępnianie drukarek dla różnych grup użytkowników. Po skonfigurowaniu serwera wydruku i udostępnieniu drukarki, inne komputery w sieci będą mogły korzystać z tej drukarki, wybierając ją z listy dostępnych drukarek.

VPN

VPN (Virtual Private Network) to technologia umożliwiająca bezpieczne i prywatne połączenie pomiędzy urządzeniami w sieci internetowej. VPN pozwala na tworzenie wirtualnego kanału łączącego urządzenia w różnych lokalizacjach, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy nimi. Korzystając z VPN, użytkownik może łączyć się z siecią z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem, że ma dostęp do internetu. Połączenie z VPN umożliwia użytkownikowi korzystanie z zasobów sieciowych, takich jak pliki, drukarki, serwery i inne urządzenia, tak jakby był podłączony bezpośrednio do sieci lokalnej. Co ważne, VPN zapewnia bezpieczne połączenie, które chroni przed nieautoryzowanym dostępem do danych, atakami typu man-in-the-middle, podsłuchiwaniem i innymi zagrożeniami związanymi z przesyłaniem danych przez internet. W przypadku firm, VPN umożliwia pracownikom zdalny dostęp do zasobów sieciowych, co może być szczególnie przydatne dla osób pracujących z domu lub z oddziałów firmy w różnych lokalizacjach.

Certyfikaty

Certyfikaty w systemie Windows są używane do uwierzytelniania i szyfrowania komunikacji między różnymi urządzeniami w sieci. W systemie Windows istnieje kilka rodzajów certyfikatów, w tym: Certyfikaty użytkownika - są przypisane do konkretnego użytkownika i są przechowywane w jego profilu. Są one wykorzystywane do uwierzytelniania użytkowników w sieci. Certyfikaty komputera - są przypisane do konkretnego komputera i są przechowywane w rejestrze systemu Windows. Są one wykorzystywane do uwierzytelniania komputera w sieci. Certyfikaty serwera - są wydawane przez organizacje, które chcą udowodnić tożsamość swojego serwera. Są one wykorzystywane do szyfrowania komunikacji między klientem a serwerem oraz do potwierdzenia, że połączenie jest bezpieczne. Certyfikaty kodu - są wykorzystywane przez programistów, aby podpisać swoje aplikacje i skrypty. Są one wykorzystywane do potwierdzenia, że aplikacja lub skrypt nie zostały zmodyfikowane po podpisaniu.

RDS

RDS to skrót od ang. Remote Desktop Services, czyli usługi pozwalającej na zdalny dostęp do komputera lub aplikacji uruchomionych na serwerze. RDS jest częścią systemu Windows Server i umożliwia administratorom sieci udostępnianie aplikacji i pulpitu zdalnego użytkownikom sieci wewnątrz firmy lub poza nią. RDS zapewnia bezpieczne połączenie zdalne, które jest szyfrowane i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Administratorzy mogą kontrolować, kto ma dostęp do konkretnych aplikacji i pulpitu zdalnego, a także ograniczać dostęp do pewnych funkcji, takich jak drukowanie czy kopiowanie i wklejanie.

DHCP

DHCP to skrót od ang. Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP jest protokołem używanym w sieciach komputerowych do dynamicznego przydzielania adresów IP, maski podsieci, bramy domyślnej i innych ustawień konfiguracyjnych komputerom i urządzeniom sieciowym. Dzięki temu, administratorzy sieci nie muszą ręcznie przydzielać adresów IP dla każdego urządzenia w sieci, co jest bardzo czasochłonne i podatne na błędy. Gdy urządzenie chce dołączyć do sieci, wysyła zapytanie DHCP, a serwer DHCP odpowiada na to zapytanie, przypisując adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i inne ustawienia konfiguracyjne. Serwer DHCP może również przypisać adresy IP na czas określony lub na stałe.

MS SQL

MS SQL, znany również jako Microsoft SQL Server, to relacyjny system zarządzania bazami danych (RDBMS) opracowany przez firmę Microsoft. MS SQL jest oparty na języku zapytań SQL i zapewnia pełną obsługę transakcji, co oznacza, że ​​można zapewnić integralność danych i uniknąć utraty danych w przypadku awarii systemu. System oferuje również wiele funkcji, takich jak replikacja danych, klastrowanie i zabezpieczenia, które umożliwiają łatwe zarządzanie dużymi zbiorami danych. MS SQL Server oferuje różne wersje, w tym Express, Standard, Enterprise i Developer, co pozwala na dobór odpowiedniego systemu dla danego projektu lub organizacji. Wersja Express jest darmowa i ograniczona do 10 GB danych, podczas gdy wersja Standard oferuje funkcje umożliwiające zarządzanie większymi ilościami danych. Wersja Enterprise oferuje zaawansowane funkcje, takie jak replikacja, klastrowanie i wysoka dostępność, natomiast wersja Developer jest przeznaczona do celów rozwojowych i testowych.

Serwer WWW

Serwer WWW (World Wide Web) to oprogramowanie służące do udostępniania stron internetowych. W systemie Windows istnieje wiele opcji serwerów WWW, w tym: Internet Information Services (IIS) - jest to serwer WWW opracowany przez firmę Microsoft i jest często używany w organizacjach, które korzystają z systemów Windows. IIS obsługuje różne protokoły, takie jak HTTP, HTTPS, FTP i SMTP. Apache HTTP Server - jest to otwarte oprogramowanie serwera WWW, które jest dostępne dla systemów Windows i wielu innych platform. Apache jest bardzo popularny i jest często wykorzystywany przez programistów i administratorów systemów. Nginx - jest to serwer WWW i serwer proxy, który jest również dostępny dla systemu Windows. Nginx jest często stosowany do obsługi dużych ilości żądań HTTP i jest szczególnie przydatny w przypadku dużych aplikacji internetowych.

Usługi powiązane

z Administracją Serwerowymi Systemami Windows, które możemy dla Państwa wykonać

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie, modyfikacja, usuwanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień w usłudze Microsoft Active Directory.

Odtwarzanie po awarii

Przywrócenie systemu i usług IT po awarii serwerowni, fizycznym uszkodzeniu serwera, problemach po aktualizacjach lub włamaniu. Budujemy rozwiązania Backup-u oraz migrujemy systemy do środowisk zwirtualizowanych.

Audyt konfiguracji IT

Weryfikacja poprawności działania i bezpieczeństwa uruchomionych aplikacji i usług na systemach serwerowych w firmie działających lokalnie i w strefie DMZ.

Rozpocznij z nami współpracę, zadbamy o Bezpieczeństwo IT i efektywność środowiska informatycznego Twojego biznesu.

Projekt wystartował!

Monitorowanie i raportowanie Twojego serwera VoIP