Szukaj

CyberBezpieczeństwo

Doradztwo, Audyty, Wsparcie

CyberBezpieczeństwo

Doradztwo, Audyty, Wsparcie

Cyberbezpieczeństwo to dziedzina związana z ochroną systemów informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, atakami oraz innymi zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią.

Do podstawowych działań w ramach cyberbezpieczeństwa należy audyt bezpieczeństwa, monitorowanie systemów, identyfikacja i analiza zagrożeń, wdrażanie zasad bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników w zakresie korzystania z systemów informatycznych.

Wykonujemy audyty, ocenę ryzyka, analizy wykorzystywanych przez organizację zabezpieczeń systemów i sieci IT. Pośredniczymy w zakupie niezbędnych systemów ochrony (m.in. Safetica, ESET, Bitdefender, Fortinet, Stormshield, Proget, Senhasegura, Acronis)

Oprogramowanie i usługi:

Audyt
Ocena ryzyka
Analiza zabezpieczeń
Programy antywirusowe
Ochrona danych wrażliwych (DLP)
Kontrola dostępu (PAM)
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)
Zapory sieciowe
Kopie zapasowe

W dzisiejszych czasach coraz więcej informacji przechowywanych jest w postaci cyfrowej, co stawia przed nami wyzwania związane z ich ochroną. W cyberbezpieczeństwie kluczowe jest zabezpieczenie sieci, systemów komputerowych, danych oraz infrastruktury informatycznej przed zagrożeniami takimi jak hakerzy, wirusy czy ataki phishingowe.

W ostatnich latach wzrosła liczba cyberataków na firmy, instytucje publiczne oraz osoby prywatne, co podkreśla wagę cyberbezpieczeństwa i potrzebę ciągłego rozwijania tej dziedziny.

Audyt bezpieczeństwa pozwala na zidentyfikowanie wczesnych oznak ataku na system, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spełnienie wymogów regulacyjnych. Celem audytu  jest również identyfikacja słabych punktów w systemie oraz opracowanie zaleceń dotyczących poprawy bezpieczeństwa.

Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, analiza pozwala na określenie ich wpływu na system informatyczny i szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia.

Na podstawie analizy zagrożeń, można opracować strategię ochrony przed zagrożeniami, określić priorytety działań i dostosować środki ochrony do charakteru zagrożeń.

Monitorowanie systemów informatycznych jest niezwykle ważne dla organizacji, które przechowują dane wrażliwe lub poufne, a także dla tych, które muszą przestrzegać wymogów związanych z regulacjami branżowymi. W ramach monitorowania systemów informatycznych, stosowane są różne narzędzia i technologie, takie jak systemy wykrywania intruzów (IDS), systemy zapobiegania intruzom (IPS), narzędzia do analizy logów oraz monitorowanie aktywności użytkowników. Pozwala to na  identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z ludzkim czynnikiem, takich jak np. zbyt duża liczba nieudanych prób logowania.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Popularne usługi i oprogramowanie

w ramach zapewnienia CyberBezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to proces oceny systemów informatycznych pod kątem ich bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami regulacji oraz standardów branżowych. Celem audytu bezpieczeństwa jest identyfikacja słabych punktów w systemie oraz opracowanie zaleceń dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Podczas audytu bezpieczeństwa, ekspert ds. bezpieczeństwa przeprowadza szczegółową analizę systemu, w tym infrastruktury, aplikacji, procedur bezpieczeństwa i polityk zabezpieczeń. Celem jest weryfikacja, czy system zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, identyfikacja ryzyk, a także zalecenia dla ich minimalizacji. Audyt bezpieczeństwa pozwala na zidentyfikowanie wczesnych oznak ataku na system, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spełnienie wymogów regulacyjnych. Audyt bezpieczeństwa jest również ważnym narzędziem dla organizacji, które przechowują dane osobowe lub poufne informacje, a także dla firm, które muszą przestrzegać wymogów związanych z regulacjami branżowymi.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka pod kątem bezpieczeństwa w informatyce to proces identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń dla systemów informatycznych oraz określenia poziomu ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Celem oceny ryzyka jest określenie, jakie ryzyko stwarza każde zagrożenie oraz jakie są konsekwencje związane z tym ryzykiem. Podczas oceny ryzyka, przeprowadza się analizę środowiska informatycznego, w którym system działa, identyfikuje się zagrożenia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo systemu, a następnie określa się prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń i wpływu na system. Na podstawie tej analizy, ocenia się ryzyko dla każdego zagrożenia i określa się, jakie działania należy podjąć, aby minimalizować ryzyko lub uniknąć go w ogóle. Ocena ryzyka jest kluczowa dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w środowisku informatycznym. Dzięki niej, można skutecznie zarządzać zagrożeniami oraz dostosować środki ochrony do potrzeb i wymagań organizacji. Ponadto, ocena ryzyka pozwala na spełnienie wymogów regulacyjnych oraz norm branżowych.

Analiza zabezpieczeń

Analiza zabezpieczeń w informatyce to proces oceny i identyfikacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz określenie, czy stosowane środki ochrony są skuteczne i wystarczające w celu minimalizowania ryzyka. Podczas analizy zabezpieczeń w informatyce, przeprowadza się ocenę wszystkich środków ochrony, jakie są stosowane w organizacji, takich jak firewall, antywirusy, systemy wykrywania intruzów, itp. oraz określa się, czy te środki są skuteczne w zapobieganiu atakom i zabezpieczeniu systemów przed zagrożeniami. W ramach analizy zabezpieczeń, stosowane są różne metody i techniki, takie jak testowanie penetracyjne, które polega na symulacji ataków na systemy w celu wykrycia słabości i podatności na ataki. Ponadto, stosowane są również audyty bezpieczeństwa, które pozwalają na identyfikację luk w zabezpieczeniach i określenie, czy stosowane środki ochrony są skuteczne. Celem analizy zabezpieczeń jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz minimalizacja ryzyka związanego z atakami i zagrożeniami. Dzięki analizie zabezpieczeń, można określić, jakie środki ochrony są najbardziej skuteczne i jakie zmiany należy wprowadzić, aby poprawić poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Programy antywirusowe

Programy antywirusowe to oprogramowanie, które służy do ochrony systemów informatycznych przed złośliwym oprogramowaniem (malware). Głównym celem programów antywirusowych jest wykrywanie i usuwanie wirusów, trojanów, robaków, programów szpiegujących oraz innych złośliwych programów. Programy antywirusowe działają na zasadzie skanowania plików na dysku twardym oraz w pamięci RAM w celu wykrycia złośliwego oprogramowania. W przypadku wykrycia zagrożenia, program antywirusowy podejmuje działania mające na celu usunięcie wirusa lub innego złośliwego programu. Współczesne programy antywirusowe oferują także wiele dodatkowych funkcji, takich jak firewall, ochrona przed spamem, narzędzia do optymalizacji systemu oraz monitorowanie zachowania aplikacji w celu wykrywania i blokowania działań podejrzanych lub złośliwych. Programy antywirusowe często zawierają również moduły ochrony przed phishingiem oraz ochrony przed atakami ransomware. Warto jednak pamiętać, że program antywirusowy nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami. Dlatego ważne jest również stosowanie innych środków ochrony, takich jak firewall, systemy wykrywania intruzów oraz regularne aktualizacje systemu i oprogramowania.

Ochrona danych wrażliwych (DLP)

Ochrona danych wrażliwych, znana także jako Data Loss Prevention (DLP), to proces i technologia zapobiegająca wyciekom lub utracie danych wrażliwych lub poufnych. Ochrona danych wrażliwych obejmuje cały proces od wykrywania, monitorowania, analizowania, blokowania i raportowania wrażliwych danych w organizacji. Celem DLP jest zabezpieczenie wrażliwych danych przed wyciekiem lub nieuprawnionym dostępem, a także zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi, takimi jak RODO, HIPAA, PCI DSS i inne. W ramach DLP stosuje się różne technologie, takie jak klasyfikacja danych, kontrola dostępu, szyfrowanie danych, monitorowanie ruchu sieciowego, audyty i kontrole. Klasyfikacja danych pozwala na określenie, jakie dane są uznawane za wrażliwe i gdzie się znajdują, co ułatwia monitorowanie i kontrolowanie dostępu do tych danych. Kontrola dostępu pozwala na określenie, kto ma dostęp do wrażliwych danych, jakie prawa dostępu są przyznawane, a także jakie działania są podejmowane w przypadku nieuprawnionego dostępu. Szyfrowanie danych chroni dane przed odczytem w przypadku ich nieuprawnionego ujawnienia, a monitorowanie ruchu sieciowego umożliwia wykrycie podejrzanych aktywności i zagrożeń. DLP jest ważnym elementem w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej, w której coraz większa ilość danych jest przetwarzana i przechowywana w cyfrowej formie. Wprowadzenie odpowiednich technologii i procesów DLP pozwala organizacjom na minimalizowanie ryzyka związanego z wyciekiem danych, utratą zaufania klientów oraz ryzykiem kar finansowych i strat reputacyjnych.

Kontrola dostępu (PAM)

Kontrola dostępu, znana także jako Privileged Access Management (PAM), to zestaw narzędzi, technik i procesów, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed nieuprawnionym dostępem do kluczowych zasobów systemowych lub aplikacji w organizacji. Celem PAM jest kontrola dostępu do uprzywilejowanych kont i usług, takich jak konta administratorów, konta root, usługi sieciowe, bazy danych i inne. Konta te mają dostęp do ważnych danych i funkcji systemowych, które pozwalają na przeprowadzenie szeregu działań w systemie lub aplikacji. PAM pomaga w zapobieganiu zagrożeniom związanym z kontami uprzywilejowanymi, takim jak nieautoryzowany dostęp, złośliwe działania, kradzież tożsamości i inne. PAM zapewnia kontrolę nad uprawnieniami i dostępem do kluczowych zasobów, umożliwiając organizacjom na zidentyfikowanie i reagowanie na nieprawidłowe działania. Technologie PAM obejmują funkcje takie jak: Zarządzanie hasłami uprzywilejowanych kont Wirtualizacja kont i sesji Monitorowanie aktywności kont uprzywilejowanych Raportowanie i analiza aktywności Weryfikacja tożsamości i autoryzacja PAM jest coraz bardziej istotny w dzisiejszych organizacjach, zwłaszcza w przypadku dużych firm i instytucji, gdzie wiele osób ma dostęp do uprzywilejowanych kont i usług. PAM pomaga zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami związanymi z nieautoryzowanym dostępem, a także zapewnia zgodność z przepisami i standardami branżowymi, takimi jak PCI DSS, HIPAA, SOX i inne.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) to proces administrowania urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony, tablety i laptopy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami związanymi z danymi oraz aplikacjami przechowywanymi na tych urządzeniach. MDM obejmuje szereg narzędzi i technologii, które pozwalają administratorom na zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi, w tym na przykład: Monitorowanie i zarządzanie dostępem do aplikacji Zarządzanie politykami bezpieczeństwa Automatyczne aktualizacje i konfiguracja urządzeń Zdalne usuwanie danych z urządzeń zgubionych lub skradzionych Weryfikacja tożsamości użytkowników i autoryzacja dostępu MDM jest szczególnie istotny w przypadku firm, które posiadają duże ilości urządzeń mobilnych, a także dla tych, które umożliwiają swoim pracownikom korzystanie z prywatnych urządzeń mobilnych w celu wykonywania pracy. MDM pomaga zapewnić bezpieczeństwo danych, a także zapobiega przypadkowemu lub celowemu usunięciu, zniszczeniu lub utracie informacji. Dzięki MDM, administratorzy mogą w prosty sposób monitorować i zarządzać urządzeniami mobilnymi, a także łatwo dostosowywać polityki bezpieczeństwa w razie potrzeby. MDM umożliwia również szybkie i skuteczne reagowanie na zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych, zapewniając tym samym ochronę przed cyberatakami.

Zapory sieciowe

Zapory sieciowe to programy lub urządzenia, które służą do ochrony sieci komputerowych przed nieautoryzowanym dostępem. Ich głównym celem jest kontrolowanie ruchu sieciowego i blokowanie niebezpiecznych połączeń. Zapory sieciowe działają na różnych poziomach sieci, na przykład na poziomie warstwy transportowej (np. protokół TCP/IP) lub warstwy aplikacji (np. protokoły HTTP, FTP). Mogą być konfigurowane w różny sposób, aby spełnić potrzeby konkretnej sieci. Podstawowym zadaniem zapór sieciowych jest blokowanie nieautoryzowanego dostępu do sieci, zarówno ze strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Zapory sieciowe mogą również kontrolować ruch sieciowy w celu zapobiegania atakom typu DoS (Denial of Service), złośliwym programom typu malware i innym zagrożeniom. Zapory sieciowe są często stosowane w sieciach korporacyjnych, ale również w sieciach domowych, szczególnie w przypadku połączenia z Internetem.

Kopie zapasowe

Kopie zapasowe (ang. backups) to proces tworzenia kopii danych i plików w celu ochrony przed utratą danych w wyniku awarii sprzętu, ataku złośliwego oprogramowania lub ludzkiej pomyłki. Kopie zapasowe są kluczowe dla ochrony danych i zapewnienia ciągłości działania w przypadku awarii. Istnieją różne rodzaje kopii zapasowych, w tym: Pełne kopie zapasowe: kopiują wszystkie dane i pliki w systemie Inkrementalne kopie zapasowe: kopiują tylko te dane i pliki, które zostały zmienione od ostatniej kopii zapasowej Różnicowe kopie zapasowe: kopiują tylko te dane i pliki, które zostały zmienione od ostatniej pełnej kopii zapasowej Kopie zapasowe mogą być tworzone na różnych nośnikach, takich jak dyski zewnętrzne, taśmy magnetyczne, chmury lub serwery zdalne. Powinny być regularnie wykonywane zgodnie z planem i przechowywane w bezpiecznym miejscu, aby zapewnić ochronę danych w przypadku awarii. Ważnym aspektem tworzenia kopii zapasowych jest również ich testowanie i weryfikacja, aby upewnić się, że dane są poprawnie skopiowane i mogą być odzyskane w przypadku potrzeby.

Usługi powiązane

z Cyberbezpieczeństwem

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie, modyfikacja, usuwanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień w usłudze Microsoft Active Directory.

Odtwarzanie po awarii

Przywrócenie systemu i usług IT po awarii serwerowni, fizycznym uszkodzeniu serwera, problemach po aktualizacjach lub włamaniu. Budujemy rozwiązania Backup-u oraz migrujemy systemy do środowisk zwirtualizowanych.

Audyt konfiguracji IT

Weryfikacja poprawności działania i bezpieczeństwa uruchomionych aplikacji i usług na systemach serwerowych w firmie działających lokalnie i w strefie DMZ.

Rozpocznij z nami współpracę, zadbamy o Bezpieczeństwo IT i efektywność środowiska informatycznego Twojego biznesu.

Projekt wystartował!

Monitorowanie i raportowanie Twojego serwera VoIP